Hyundai och Doosan under samma tak

Ett mellanliggande holdingbolag, Hyundai Genuine, har etablerats efter det att Hyundai Heavy Industries Group i augusti 2021 köpte Doosan Infracore. Hyundai Genuine Doosan Infracore har sedan dess döpts om till Hyundai-Doosan Infracore. Hyundai Construction Equipment och Hyundai-Doosan Infracore kommer att fortsätta att verka under separata företagsledningar och konkurrera som systerbolag på den globala utrustningsmarknaden. Hyundai[…]